Taisyklės

Draudžiama siųsti:

• cigaretes, alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas;
• ginklus, sprogiąsias, degiąsias, radioaktyviąsias ir kitas pavojingas medžiagas;
• visų rūšių aerozolius;
• monetas, banknotus, čekius ar bet kokius pareikštinius vertybinius popierius, kelionės čekius, apdirbtą ar neapdirbtą platiną, auksą arba sidabrą, brangakmenius, papuošalus ir kitus vertingus daiktus;
• daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
• daiktus, kuriuos įvežti ir naudoti gavimo šalyje draudžiama;
• kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus.